U narednih nekoliko dana, vjernici u Sarajevu, ali i u nekim drugim bh. gradovima, biće u prilici slušati jednog od najpoznatijih daija u islamskom svijetu danas, dr. Muhammeda Ratiba En-Nabulsija. Centralna manifestacija MIZ Sarajevo, povodom obilježavanja Nove 1440. hidžretske godine bit će upriličena u ponedjeljak, 10. 9., poslije akšam namaza u Istiklal džamiji.

Dr. En-Nabulsi je poznat po tome da drži jezgrovita, sadržajna, emotivna i nadasve inspirirajuća predavanja. Zbog toga smo odlučili izdvojiti samo neke od njegovih rečenica koja je kroz svoja predavanja kazao, nadajući se da ćemo razmisliti o njima i pokušati za sebe izvući pouke i koristi.

Neke od najljepših izreka dr. Muhammeda Ratiba En-Nabulsija:

 1. Ibadet je dobrovoljna pokornost, povezana sa srcem koje voli; temelj joj je čvrsta spoznaja koja vodi ka Vječnoj sreći!
 2. Budi potpuno ubijeđen da se svaki nedostatak u tvom razumijevanju vjere, ozbiljno odražava na sve tvoje postupke!
 3. Najvažnije u vjerovanju je da spoznaš Allaha, a najopasnije po tvoje vjerovanje jeste da imaš loše mišljenje o Allahu!
 4. Tvoj položaj kod Allaha, ne može se popraviti, sve dok se ne suprotstaviš svome nefsu, egu i prohtjevima; zato što nefs ima svoju narav, a za mjesto kod Allaha, toj naravi se moraš oduprijeti!
 5. Naš život je kratak; vremena je malo i dragocijeno je; obaveza je mnogo, a ispit je težak!
 6. Znak razumijevanja života jeste da blagodat spoznaješ dok je kod tebe, a ne kada je izgubiš!
 7. Kada će se ljudi okoristiti tvojim riječima? Onda kada slušaš Istinu, primijeniš je, osjetiš njene plodove i uvidiš njene koristi!
 8. Gorka istina, hiljadu puta je bolja od prijatne laži!
 9. Postoje dvije vrste mladih ljudi: oni koji vjeruju u Allaha, čuvaju se grijeha, izvršavaju svoje obaveze, zarađuju halal te ne uzimaju haram imetak i oni koji su se odali grijesima, ne vode računa o svojim djelima, haram im je draži od halala – zar mislite da je moguće da Allah isto postupa sa prvima kao sa drugima? Nemoguće je slušati Allaha a da te On iznevjeri i ne pomogne!
 10. Šta može dobiti onaj ko izgubi Allaha? A šta je izgubio onaj ko je našao/spoznao Allaha?!
 11. Moraš pronaći vrijeme u toku dana, kada si posvećen Gospodaru i nikome mimo Njega, kao što moraš pronaći vrijeme kada si posvećen nekom od ljudi i nikome mimo njih!
 12. Onaj Koji nas je stvorio, neće nas nikome prepustiti, jer je On naš Gospodar. Naša je obaveza samo da Ga obožavamo i da očekujemo dobro, a nakon toga da budemo zahvalni na tom dobru. Ovakvo vjerovanje daje smirenost u grudima!
 13. Jedan od razloga snage vjernika ogleda se u tome što on zna da su godine njegovog života određene i da je njegova nafaka zagarantovana; tako da mu govor istine ne može uzeti nafaku niti skratiti život, jer je Gospodar zabranio ljudima da oni upravljaju nafakom i životima Njegovih stvorenja!
 14. Najbliže srce Allahu je blago i milostivo srce, a najdalje od Allaha je grubo i tvrdo srce!
 15. Veličina jednog oca je u tome da je praznik u kući kada se on pojavi na vratima, a loš je  onaj otac, koji kada izađe iz kuće, tada nastaje praznik. Dobro se preispitaj, da li tvoja porodica voli da si sa njima ili se raduju tvome izlasku? Tvoja veza sa porodicom mora biti ispunjena ljubavlju i milošću!
 16. Nemoguće je da iskrenom vjerniku treba psiholog, jer njemu Allah daje smirenost u srcu. Onaj ko ima smirenost u srcu, sretan je pa makar sve izgubio; a onaj ko nema smirenost, nesretan je pa makar sve na svijetu posjedovao!
 17. Onaj ko živi svjestan Allaha, nikada snagu ne gubi!
 18. Vjernik nema vremena za dangubu, njegov je cilj velik; on ide ka Allahu i Njegovom zadovoljstvu i zato mu je svaka minuta dragocijena!
 19. Održavajte rodbinske veze, jer to je zaista jedan od razloga povećanja opskrbe!
 20. Za svaku strast i prohtjev koji je Allah stvorio u čovjeku, postoji kanal kroz koji se ona može zadovoljiti na dozvoljen (halal) način. Tako da suštinski islam nije zabranjivanje, već samokontrola i sistem!
 21. Budi pravedan u onome čime si zadužen, pa Allah tebi nikada neće nepravdu učiniti!
 22. Nije važno da dođeš do vrha, važno je da na vrhu ostaneš.
 23. Neminovno je, da ako ustraješ na Allahovom putu, od Njega očekuješ svako dobro!
 24. Ako želiš dunjaluk, uči znanje. Ako želiš ahiret, uči znanje. A ako želiš i dunjaluk i ahiret, uči znanje!
 25. Kada se znanju predaš u potpunosti, ono će tebi dati dio sebe. A ako mu se predaš djelimično, ništa ti od njega neće doći!
 26. Prije će se nebesa i zemlja rascijepiti i nestati nego što će Allah Svoje obećanje iznevjeriti!
 27. Ako ti nije bitno da tvoje djelo izazove pohvale od strane ljudi, niti ga umanjiš i odgodiš zbog kritika ljudi, znaj da je to znak iskrenosti!
 28. Onaj ko spozna sebe, neće mu smetati priče ljudi o njemu!
 29. Vjerovanje je ponašanje, pa što više popraviš ponašanje, više si popravio svoje vjerovanje!
 30. Sreća ne dolazi od mnoštva imetka, već dolazi od veze sa Allahom Uzvišenim, pa kada se ti trudiš služiti Njegovim robovima, On, Koji je Eš-Šekur (Blagodarni), tebe nagrađuje sa puno blagodati zbog malog djela!
 31. Islam je „prekriven“ muslimanima, pa kada god musliman načini nepravdu nemuslimanu, on time čini nepravdu i islamu; i zato svaki musliman mora da vodi računa o svome ponašanju i mora sebe smatrati ambasadorom islama!
 32. Čini dobro i onome ko ga zaslužuje i onome ko ga ne zaslužuje. Ako ga činiš onome ko zaslužuje dobio je ono što mu pripada, a ako ga činiš onome ko ga ne zaslužuje ti si sebe svrstao među one koji dobro zaslužuju!
 33. Ako postoji razlika između onoga što ti jesi i što bi želio da budeš, razlog za to je u slaboj volji, a slaba volja dolazi od neznanja u tebi!
 34. Razmišljanje o prostranstvu nebesa i zemlje je najbrži put da se dođe do spoznaje Allaha Uzvišenog!
 35. Svaki čovjek koji ne vodi obračun svojih djela, ubraja se u naivne, jer je njegov život u Božijoj vlasti i njegova stanja On mijenja iz sekunde u sekundu!
 36. „Ko bude Allaha svjestan, On mu podari izlaz.“ – ko želi izlaz iz problema neka poveća svoju svijest o Gospodaru!
 37. Tvoj položaj kod Allaha je shodno dobrim djelima koja radi Njega činiš!
 38. Pamet svake pameti, mudrost svake mudrosti, uspjeh svakog uspjeha, pobjeda svake pobjede jeste da se pokoravaš Jednom Jedinom Gospodaru!
 39. Kada bi ti postigao ustrajnost na Pravom putu, uvidio bi Allahovo djelovanje u svakom svom koraku!
 40. Znati propise vjere, a ne približavati se Allahu je poput postojanja tijela u kojem nema duše!
 41. Budi sa manjinom koja zna, a ne budi sa većinom koja je u neznanju. Budi sa manjinom koja je ustrajna, a ne budi sa većinom koja je nemarna. Budi sa manjinom koja je pravedna, a ne budi sa većinom koja nepravdu čini. Budi od manjine!
 42. Ako sada trenutno, nisi u stanju da kažeš: „Ja sam najsretniji čovjek na svijetu!“, znaj da još uvijek nisi okusio istinsku slast vjerovanja!
 43. Uspjeh je da ostvariš vezu sa Allahom, da imaš sretnu porodicu, da budeš uspješan u poslu, da čuvaš svoje zdravlje… Nema parcijalnog uspjeha, on treba da bude princip za svaku poru našeg života!
 44. Ko učini da ima samo jednu brigu, tj. Allahovo zadovoljstvo, On će ga sačuvati svih ostalih briga!
 45. Nemoguće je, i po hiljadu puta je nemoguće, da ti udijeliš nešto od imetka radi Allahovog zadovoljstva, a da ti On mnogostruko ne uveća, jer Allah je Plemeniti… Ali čuvaj se da udjeljuješ samo jer očekuješ nadoknadu. Udijeli radi Njega i ne očekuj ništa osim Njegovog zadovoljstva. Tada te On sigurno neće zaboraviti!
 46. Jednom sam ušao kod čovjeka koji je imao vrlo malu kuću, pa mu je to bilo neugodno, a onda sam mu rekao: „Opusti se, brate moj. Tvoj i moj Poslanik je imao kuću, toliko malehnu da nije mogao u isto vrijeme on klanjati namaz, a njegova žena spavati!“
 47. Kako da se ponašamo prema prijateljima? Da cijenimo sve njihove vrline, a da im ne hatorimo njihove mahane. Da im ponudimo sve najbolje, a da ih sačuvamo naših slabosti!
 48. Nemoguće je spoznati Allaha, a onda Ga ne zavoljeti! I nemoguće je ne zavoljeti Ga, a potom Mu ne biti pokoran!
 49. Vjerujte mi, omladino, kad god oborite pogled od harama, kao da ste stavili zlato u jedan sanduk koji će biti otvoren na dan vaše ženidbe. Takav insan dobija poseban brak, posebnu ženu i posebnu sreću: Allah će mu podariti suprugu koju kad pogleda, obraduje se, koja će ga čuvati kad je odsutan i poslušati kad nešto od nje zatraži. Čuvanjem sebe prije braka, čuvate svoj brak kada stupite u njega!
 50. Veličina je da staviš svoju glavu na jastuk, a da nikoga od stvorenja ne nosiš na svome vratu!

Pripremio: hfz. Ammar Bašić