Džemat je udaljen od Vogošće oko 3 km na putu za Sarajevo. Broji oko 250 domaćinstava. Džemat je formiran poslije rata 1997. godine. Džamija je sagrađena 1998. godine kada je i stavljena u funkciju, a svečano je otvorena 27.09.2009. godine. Prije toga Barica je bila u sastavu džemata Ugorsko.
Nakon stavljanja džamije u funkciju, 1998. godine imamsku dužnost preuzima Zahid-ef. Mujkanović. Nakon njega imam u džematu je bio Edin-ef. Šahić, a do 2009. godine imam, hatib i muallim je Ahmed-ef. Hrustanović.
Vakufska imovina u džematu: džamija, gasulhana sa abdesthanom. U džematu se klanjaju tri dnevna namaza. Vakif koji je uvakufio plac za džamiju je h. Ramiz Efendić (oko 300 metara kvadratnih) Mektebska nastava održava se dva dana u sedmici. U džamiji se klanja još teravih, bajrami i džuma-namaz.