Petak, Oktobar 19, 2018

Džemat Raštelica

Džemat Raštelica se nalazi na magistralnom putu Sarajevo-Mostar, u podnožju planine Ivan i to je ujedno granica sarajevskog i hercegovačko-neretvanskog kantona. Džemat broji 230 domaćinstava, a čine ga mjesta: Raštelica, Đanići, Vukovići i Orahovica. Raštelica,...

Džemat Trzanj

Džemat Trzanj se nalazi 18 km južno od Hadžića, na lijevoj strani magistralnog puta Sarajevo-Mostar. Mjesta koja pripadaju džematu Trzanj su: Trzanj, Duranovići, Korča, a džemat broji 250 domaćinstava. Prva džamija na području džemata sagrađena je...

Barica

Džemat je udaljen od Vogošće oko 3 km na putu za Sarajevo. Broji oko 250 domaćinstava. Džemat je formiran poslije rata 1997. godine. Džamija je sagrađena 1998. godine kada je i stavljena u funkciju,...

Hotonj

Nalazi se na 7. km zapadno od Sarajeva prema Vogošći. Broji oko 1000 domaćinstava. Džamija je sagrađena 2005. godine. Imami ovog džemata bili su: Zahid Mujkanović i Edin Mrkulić, a trenutno je Zahir Karaman....

Kobilja Glava

Na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla,  četiri kilometra od centra Sarajeva, nalazi se džemat Kobilja Glava. Granice džemata su administrativne granice istoimene mjesne zajednice općine Vogošća, a broji blizu pet hiljada stanovnika, sa hiljadu...

Semizovac

Džemat  Semizovac se nalazi na ulazu u Vogošću sa njene sjeveroistočne strane. Smješten je na raskršću puteva Sarajevo-Zenica-Tuzla. Malo je poznato da je u Semizovcu prosvjetlila prva sijalica 1890 god., samo 10 godina poslije Njujorka a...

Ugorsko

Džemat je udaljen od Vogošće oko 2 km na putu za Sarajevo, a pripadaju mu i naselja: Uglješići i Dreskovača. Broji oko 1000 domaćinstava. Kroz naselje Ugorsko bila je borbena linija u protekloj agresiji na...

Vogošća

Džematu Vogošći pripadaju naselja Tihovići, Bradići, Vrapče i Kremeš Džemat Vogošća se nalazi na devetom kilometru zapadnoga prilaza gradu Sarajevu. Kao džemat prvi puta se spominje u Bašeskijinom Ljetopisu pod nazivom “Vogoša” prema istoimenom potoku...

Dejčići

Džemat ”Dejčići” je udaljen od Sarajeva 25 kilometara. Džemat čine naselja: Dejčići, Dujmovići, Ostojići, Gaj, Mijanovići, Ledići, Dujmovićke bare. Džemat čini 120 domaćinstava, dok je prije proteklog rata u ovom džematu bilo 130 domaćinstava. Džemat...

Delijaši

Džemat Delijaši se nalazi udaljen oko 40 kilometara od Sarajeva. Džemat je prije proteklog rata brojao 600 domaćinstava dok je sada taj broj smanjen na 200 domaćinstava sa stalnim prebivalištem na području ovog džemata. Džemat...