Utorak, April 24, 2018

Barica

Džemat je udaljen od Vogošće oko 3 km na putu za Sarajevo. Broji oko 250 domaćinstava. Džemat je formiran poslije rata 1997. godine. Džamija je sagrađena 1998. godine kada je i stavljena u funkciju, a svečano je otvorena 27.09.2009....

Hotonj

Nalazi se na 7. km zapadno od Sarajeva prema Vogošći. Broji oko 1000 domaćinstava. Džamija je sagrađena 2005. godine. Imami ovog džemata bili su: Zahid Mujkanović i Edin Mrkulić, a trenutno je Zahir Karaman. Vakuf džemata su: džamija i...

Kobilja Glava

Na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla,  četiri kilometra od centra Sarajeva, nalazi se džemat Kobilja Glava. Granice džemata su administrativne granice istoimene mjesne zajednice općine Vogošća, a broji blizu pet hiljada stanovnika, sa hiljadu i dvijestotine domaćinstava,  od kojih...

Semizovac

Džemat  Semizovac se nalazi na ulazu u Vogošću sa njene sjeveroistočne strane. Smješten je na raskršću puteva Sarajevo-Zenica-Tuzla. Malo je poznato da je u Semizovcu prosvjetlila prva sijalica 1890 god., samo 10 godina poslije Njujorka a pet prije Sarajeva. Džemat Semizovac se...

Ugorsko

Džemat je udaljen od Vogošće oko 2 km na putu za Sarajevo, a pripadaju mu i naselja: Uglješići i Dreskovača. Broji oko 1000 domaćinstava. Kroz naselje Ugorsko bila je borbena linija u protekloj agresiji na BiH, te je u velikoj...

Vogošća

Džematu Vogošći pripadaju naselja Tihovići, Bradići, Vrapče i Kremeš Džemat Vogošća se nalazi na devetom kilometru zapadnoga prilaza gradu Sarajevu. Kao džemat prvi puta se spominje u Bašeskijinom Ljetopisu pod nazivom “Vogoša” prema istoimenom potoku koji prolazi kroz ovo naselje....

Dejčići

Džemat ”Dejčići” je udaljen od Sarajeva 25 kilometara. Džemat čine naselja: Dejčići, Dujmovići, Ostojići, Gaj, Mijanovići, Ledići, Dujmovićke bare. Džemat čini 120 domaćinstava, dok je prije proteklog rata u ovom džematu bilo 130 domaćinstava. Džemat ima sagrađene džamije u Dejčićima,...

Delijaši

Džemat Delijaši se nalazi udaljen oko 40 kilometara od Sarajeva. Džemat je prije proteklog rata brojao 600 domaćinstava dok je sada taj broj smanjen na 200 domaćinstava sa stalnim prebivalištem na području ovog džemata. Džemat Delijaši obuhvata naselja: Delijaš, Slavljevići,...

Kijevo

Džemat Kijevo je od Sarajeva udaljen oko 12 kilometara. Džemat sada čini 180 domaćinstava dok ih je neposredno pred početak agresije na BiH bilo 200. Džamija je prema dostupnim informacijama prvi put sagrađena 1571.godine, potom je više puta obnavljana. Značajniju...

Trnovo

Džemat Trnovo se nalazi 25 km jugoistočno od Sarajeva na magistralnom putu Sarajevo-Foča. Prije rata je postojao kao zaseban medžlis gdje su uz funkciju džematskog imama obavljali i funkciju glavnog  imama Medžlisa IZ-e Trnovo Sabit ef. Smajlović u periodu od...