Petak, Oktobar 19, 2018

Crna Rijeka

Džematu pripadaju naselja: Odžak, Nanići, Drinčići, Kamenjače, Šehovići, Gradina, Gaj. Džemat se nalazi na istoimenoj visoravni (CRNORIJEČKA/Nišićka) na putnom pravcu Sarajevo – Tuzla. Udaljenost od Sarajeva je četerdeset kilometara (40 km) i broji oko...

Gajevi

Džemat je smješten na krajnjoj granici ilijaške općine i graniči sa jedne strane sa Olovom i istoimenim medžlisom,a sa druge teritorijem općine Sokolac i medžlisom IZ-e kaljina. Džemat se nalazi na magistralnom putu Sarajevo-Olovo,...

Malešići

Džemat Malešići osnovan je 2005. godine pri Medžlisu islamske zajednice Sarajevo. Ovom džematu pripadaju domaćinstva mjesne zajednice Malešići i naselje Donja Vogošća, tako da u sastav džemata Malešići ulazi dio područja općine Ilijaš i...

Misoča

Džemat Misoča nalazi se u opštini Ilijaš. Smješten je u dolini rijeke Misoče i dijelom na desnoj obali rijeke Bosne. Obuhvata naseljena mjesta: Donja Misoča, Gornja Misoča, Vlaškovo, Donja Karaula i Gornja Karaula. Prije rata...

Stari Ilijaš

Ovom džematu pripadaju:Kamenica, Mlini, Hadžići, Gajice, Grebenac, Ribarići, Gornja i Donja Luka i Kadarići (starosjedioci) Džemat Stari Ilijaš nalazi se na tri kilometra od centra Ilijaša na lokalnom putu Ilijaš-Semizovac. Broj domaćinstava je oko 1100 U ovom...

Srednje

Džemat Srednje se nalazi 30 kilometara sjevero-zapadno od Sarajeva, na magistralnom putu prema Tuzli. U periodu 1955.-1960. Srednje je bila zasebna opština, a sada pripada opštini Ilijaš. Sačinjava ga oko 300 domaćinstava. Na osnovu...

Podlugovi

Džemat Podlugovi osnovan je nakon agresije na BiH, kada je na prostor ovog mjesta doselio veliki broj Bošnjaka, uglavnom iz istočne Bosne. Džemat danas broji 845 članova koji su  u toku 2008. godine kupili...

Novi Ilijaš

Džemat Novi Ilijaš se nalazi u centru Ilijaša, na desnoj obali rijeke Bosne. Ovaj džemat je udaljen od Sarajeva, nešto više od 20 km. Osnovan je nakon reintegracije općine Ilijaš, 1996. Godine. Džemat ima  1100...