Petak, Oktobar 19, 2018

Ulog

Na svome putu iz Foče u Hecegovinu, kroz kasabu Ulog prošao je slavni turski pisac Evlija Čelebija koji je u svom Putopisu zabilježio: Kasaba Ulog… Njegova je tvrđava u planinama i zapustjela je. To...