Petak, Oktobar 19, 2018

Bakarevac

Džemat Bakarevac se nalazi na granici općina Centar i Novo Sarajevo. Džamija se nalazi  iznad željezničke stanice. To je potkupolna džamija, pokrivena bakrom, i tri potkupole iznad ulaza po uzoru na Begovu i Ali-pašinu...

Čengić Vila

Džemat Čengić Vila smješten je na području pet mjesnih zajednica: Čengić Vila 1, Čengić Vila 2, Dolac Malta i Kumrovec. Formiran je ratne 1994. god. a ranije je bio u sastavu džemata Hrasno. Ima...

Donji Velešići

Džemat Donji Velešići pripada dijelom teritoriji Općine Centar, a dijelom Općini Novo Sarajevo. Broji oko 1200 domaćinstava, kojem  pripadaju sljedeće ulice: Muhameda ef. Pandže, Hasana Bibera, Ćamila Sijarića, Isaka Samokovlije i dio Jukićeve. Džemat...

Šanac

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo,MIZ-e Sarajevo. Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čeka je krajem 2008 i početkom 2009...

Gornje Hrasno

DžematGornjeHrasno—HrasnoBrdo—Milinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamija bi setrebala zvati „ŠEHIDIJJA“ kad se otvori ako Bog da. Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska.. U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo,asadašnjajesagrađena 2002. godineijoš jeuizgradnji. Ovaj džemat je bio u sastavu...

Gornji Velešići

Džemat Gornji Velešići formiran je 1970. godine kada je kupljena privatna kuća i preuređena u mesdžid. Danas džemat Gornji Velešići broji oko 450 domaćinstava. 1979. godine udareni su temelji džamije koja je 1980. godine pokrivena i...

Grbavica I

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići. Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima novu džamiju koja je...

Grbavica II

Džemat se nalazi u naselju Grbavici II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće. Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu džamiju koja je još...