Utorak, April 24, 2018

Bakarevac

Džemat Bakarevac se nalazi na granici općina Centar i Novo Sarajevo. Džamija se nalazi  iznad željezničke stanice. To je potkupolna džamija, pokrivena bakrom, i tri potkupole iznad ulaza po uzoru na Begovu i Ali-pašinu džamiju. Dimenzije centralnog dijela su...

Čengić Vila

Džemat Čengić Vila smješten je na području pet mjesnih zajednica: Čengić Vila 1, Čengić Vila 2, Dolac Malta i Kumrovec. Formiran je ratne 1994. god. a ranije je bio u sastavu džemata Hrasno. Ima preko 2000  hiljade domaćinstava. U...

Donji Velešići

Džemat Donji Velešići pripada dijelom teritoriji Općine Centar, a dijelom Općini Novo Sarajevo. Broji oko 1200 domaćinstava, kojem  pripadaju sljedeće ulice: Muhameda ef. Pandže, Hasana Bibera, Ćamila Sijarića, Isaka Samokovlije i dio Jukićeve. Džemat je nastao u toku rata...

Šanac

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo,MIZ-e Sarajevo. Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čeka je krajem 2008 i početkom 2009 godine izgrađena džamija koja pored...

Gornje Hrasno

DžematGornjeHrasno—HrasnoBrdo—Milinkladska nalazi se na teritoriji općine Novo Sarajevo. Džamija bi setrebala zvati „ŠEHIDIJJA“ kad se otvori ako Bog da. Ulice koje pripadaju džematu su: Milinkladska, Safeta Hadžića, Posavska, Triglavska, Varaždinska.. U džematu ima oko 500 domaćinstava. Džamijeuranijemperiodnaovommjestunijebilo,asadašnjajesagrađena 2002. godineijoš jeuizgradnji. Ovaj džemat je bio u sastavu džemata Hrasno. Imam u ovoj džamiji...

Gornji Velešići

Džemat Gornji Velešići formiran je 1970. godine kada je kupljena privatna kuća i preuređena u mesdžid. Danas džemat Gornji Velešići broji oko 450 domaćinstava. 1979. godine udareni su temelji džamije koja je 1980. godine pokrivena i useljena u jedan dio. Više...

Grbavica I

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići. Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima novu džamiju koja je otvorena  2002. godine (temeljac postavljen krajem...

Grbavica II

Džemat se nalazi u naselju Grbavici II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće. Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu džamiju koja je još u izgradnji, ali je stavljena...