Petak, Oktobar 19, 2018

Abdesthana

Džemat se nalazi na Kovačima, općina Stari Grad i broji oko 100 domaćinstava. Džamija je prvi put sagrađena u 15. vijeku. Tokom agresije 92.-95. bitno je oštečena. U njoj su službovali hfz. Sejfulah-ef. Proho,...

Bakareva

Ovaj džemat se nalazi na uglu ulica Bakarevića i Hulusine. Hadži Sinan Kečedži je 1515. godine sagradio mesdžid a 1544. džamiju. Džamija je 1700 godine izgorjela u velikom požaru a šest godina poslije je...

Bakijska

Bakijska džamija ili, izvorno, mesdžid Duradžik hadži Ahmeda, smještena na početku ulice Sagrdžije, čini jedinstvenu cjelinu zajedno sa prostorijama Pokopnog Društva Bakije. Prvi put se spominje počekom 17. vijeka. Džamija ima dimenzije 13 x...

Balibegovica

Džamija u džematu Balibegovica nalazi se zapadno od Bistrika u ulici Balbegovica, općina Stari Grad. Džamija je podignuta 912- 1506, a nazvana je po Gazi Balibegu, sinu Jahja pašinu. Kad je ovaj gazija bio bosanski sandžakbeg...

Baščaršijska

Džemat Baščaršijske džamije obuhvata staro jezgro čaršije, a džamiju Havadže Duraka ili Baščaršijsku koja se nalazi na Baščaršiji, sagradio je 1528. god. izvjesni hodža Durak, po čemu je i dobila ime. To je jedna...

Brdo

Džemat Brdo džamije nalazi se na južnoj strani Sarajeva, općina Stari Grad i  iznad je gradske zaobilaznice. Džamiju je sagradio Kadi Hasan-ef. prije 1602. godine. U nekim spisima stoji da je sagrađena 1560. godine....

Careva

Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini i prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462. godine a njenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa Beg Isaković. Međutim ova...

Faletići

Prema Kemuri, Gazganija je svoj mesdžid podigao 1561. godine i uz njega sagradio mekteb. Mesdžid, s dimenzijama 7,30 x 7,50 m, ima drvenu munaru (više puta obnavljanu), a enterijer mesdžida je u više navrata...

Mesdžid hadži Alije Gazganije

Prema Kemuri, Gazganija je svoj mesdžid podigao 1561. godine i uz njega sagradio mekteb. Mesdžid, s dimenzijama 7,30 x 7,50 m, ima drvenu munaru (više puta obnavljanu), a enterijer mesdžida je u više navrata...