Petak, Oktobar 19, 2018

Jedinstvo – islamski imperativ

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog A ko je čvrsto uz Allaha taj je već na Pravom putu. (Alu Imran, 101) Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! Sjetite se  Allahove blagodati prema...