Nalazi se na 7. km zapadno od Sarajeva prema Vogošći. Broji oko 1000 domaćinstava. Džamija je sagrađena 2005. godine. Imami ovog džemata bili su: Zahid Mujkanović i Edin Mrkulić, a trenutno je Zahir Karaman. Vakuf džemata su: džamija i imamska kuća sa mektebom u izgradnji.

U džamiji se klanja beš vakat, teravih, bajrami i džuma-namaz. te uče djeca. Vakifi ove džamije su: h. Besim-beg i h. Fatima hanuma Tefiloski.