Na području Medžlisa IZ Sarajevo vjerski život organiziran je kroz 157 džemata, odnosno, 180 džamija i 43 mesdžida, a imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavlja 87 stalno i 124 honorarno uposlena imama.

Predstavljanje u našem listu najvećeg, pa i najvažnijeg medžlisa  na području Bosne i Hercegovine – Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo iziskuje više prostora i vremena, nego od uobičajenog. Naravno, sve o radu i aktivnostima ovog  medžlisa nismo mogli obuhvatiti i napisati, ali ćemo ovdje nastojati iznijeti bar one osnovne.

Organizacija i kadrovi

U organizacijskom smislu Medžlis IZ Sarajevo trenutno obuhvata područje Sarajevskog kantona sa malim odstupanjem. Dakle, u sastavu sarajevskog medžlisa su slijedeće općine: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, džemat Hrenovica općina Pale – Prača, te džemati koji pripadaju sarajevskoj regiji, a administrativno su u RS. Na osnovu ovih podataka može se kazati da je Medžlis IZ Sarajevo najveći i najbrojniji Medžlis u Bosni i Hercegovini.

Na čelu izvršnog odbora je predsjednik Medžlisa Jusuf Zahiragić, a uslijed veličine Medžlisa i aktivnosti koje se provode pored glavnog imama, dr. Ferid-ef. Dautovića, tu su još zamjenik glavnog imama Malik-ef. Šljivo i pomoćnik Elvedin-ef. Klisura. Prostorije Medžlisa smještene su u dvije zgrade. Administrativni dio sa pokopnim društvom Jedileri smješten je u zgradi pored turbeta Sedam braće, a vjerskoprosvjetna služba je u ulici Kračule pod Kovačima.

Na području Medžlisa provedena je potpuna centralizacija i članarina je jedinstvena.

Skupštinu Medžlisa sačinjava 311 zastupnik iz svih džemata. Izvršni odbor ima 15 članova, od čega je 14 izabrano na izborima 2014. godine na mandatni period od 4 godine. Članovi Izvršnog odbora su: Jusuf Zahiragić, predsjednik izvršnog odbora; Mina Pleh, Abdulgafar ef. Jukić, Mustafa Čengić, Nurko Čaušević, Bego Selimović, Fatima Makić, Enes Hajdarević, Samira Šljivo, Osman Mulaomerović, Esad Karahmet, Muhamed ef. Velić,  Muhamed ef. Memić, Elmedin ef. Hodžić, Ferid ef. Dautović, član po položaju – gl. imam.

Što se tiče vjerskog  života na području Medžlisa IZ Sarajevo organiziran je kroz 157 džemata, odnosno, 180 džamija i 43 mesdžida. Imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavlja 87 stalno i 124 honorarno uposlena imama.

Zbog velikog broja “malih džemata”, što je specifičnost sarajevskog medžlisa, nešto je veći broj službenika koji su honorarno angažovani po različitim osnovama, kao imami, hatibi ili muallimi. Među honorarnim imamima najviše je studenata FIN-a, sa kojima je potpisan ugovor o stipendiranju, zatim uposlenika u institucijama IZ, profesora GHM, te penzionisanih imama.

Uslijed potrebe u protekloj 2016. godine Izvršni odbor Medžlisa primio je dvanaest imama u stalni radni odnos i to u džemate: Šanac, Ahatovići, Panjina Kula, Trnovo, Grivići, Lokve-Gradac, Ciglane, Bulbulistan, Trzanj, Teftedarin Dol (Sokolje), Vitkovac i Heća Mahala, te osobu za ženski aktivizam. Nakon prijema novih imama, kadrovska struktura stalno uposlenih u vjersko-prosvjetnoj službi izgleda ovako: gl. Imam, zamjenik i pomoćnik  – 3,  imami – 88, muezzini- 2, gasali –  6, administrativni radnik  – 1, koordinator za ženski aktivizam i socijalna pitanja- 1. Ukupno stalno zaposlenih je 101.

Među zaposlenim u vjerskoprosvjetnoj službi je 10 hafiza Kur’ana, 3 doktora islamskih nauka i 7 magistara nauka, 4 zaposlenika sa zvanjem master islamskih nauka. Osim stalno zaposlenih u Medžlisu je angažovano 124 volontera i stipendista za obavljanje prakse.

Ka unaprjeđenju vjerskog života

Pored redovnih aktivnosti koje su u nadležnosti vjerskoprosvjetne službe Medžlisa  od  Malika ef. Šljive doznali smo  koje su aktivnosti u cilju unaprjeđenja vjerskog života pokrenute. Tako je : a) Pripremljena je i organizovana manifestacija u povodu obilježavanja 12. rebiu-l-ewela. Manifestacija Dani o Allahovom Poslaniku Selam, Ya Resulullah kroz različite kulturno-vjerske sadržaje na više lokacija, b) Pokrenute su  mjesečne tribine u kino Sali u Ilijašu, u multimedijalnoj Sali Hadžićima, zatim u Carevoj džamiji u suradnji sa Muftijstvom i Centrom za dijalog Vesatijja,  petnaestodnevne u velikoj Sali Općine Novi Grad, te sedmične halke tefsira i hadisa u Carevoj džamiji; c)U većini džamija imami su organizovali kurseve sufare i tedžvida; d) Mmubarek noći: Lejletu-r-Regaib, Lejletu-l-Mi’radž, Lejletu-l-Berat i Lejletu-l-Kadr obilježene su svečanim programima; e)Večer Kur’ana sa polaznicima „Škole hifza Kur’ana“ u Carevoj džamiji. Ovim programom predstavljen je rad škole hifza i ujedno obilježena mubarek noć Lejletu-l-Berat; f) U mjesecu maju upriličena je svečana akademija svršenika sufare za odrasle osobe u Istiklal džamiji na Otoci. Na svečanosti dodijeljene su 292 diplome; g) Upriličen je bajramski koncert, Bajram dođe, mirišu avlije, 25. juna 2017. godine u KSC Skenderija povodom obilježavanja Ramazanskog bajrama. Ovo je 10 godina kako se u kontinuitetu organizuje pomenuti koncert; h)Upriličena je svečana akademija „Putevima Hidžre“ povodom obilježavanja Nove 1439. hidžretske godine, 20. septembra 2017. godine u Kuvajtskoj džamiji na Čengić Vili. Program je izveo Hor Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Nakon svečanog programa na platou ispred džamije upriličen je vatromet. U okviru obilježavanja Nove hidžretske godine organizovani su prigodni programi u još nekoliko sarajevskih džamija; h)Nakon odlaska Sulejman-ef. Bugarija koji je vodio „Savjetovalište za porodicu“, formirana je grupa savjetodavno-informativnog servisa, a u toku je doedukacija članova tima; i) Članice Asocijacije muallima  medžlisa svakog 11. u mjesecu posjete Gerontološki centar(starački dom) u Neđarićima. Također, članice asocijacije su u 2017. godini organizovale nekoliko prigodnih programa i edukativnih radionica u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. Posjete u oba spomenuta doma organizovane su u dogovoru s upravama domova; j)Večer Kur’ana u suradnji sa Omladinskim sektorom u Čekrekči- Muslihudinovoj džamiji, k)Nastavlja se gradnja novih džamija u onim dijelovima grada gdje do sada nije bilo vjerskih objekata, a ima potrebe za njihovu izgradnju.

Programi rada sa omladinom

Kao bitan segment rada i misijskog djelovanja Medžlis je svakako izdvojio i rad sa omladinom afirmirajući i podstičući njihove aktovnosti u džematima. O radu sa omladinom upoznao nas je Elvedin ef. Klisura. Informirani smo tako da mreža mladih Medžlisa IZ Sarajevo realizira svoje programe za mlade na džematskom, opštinskom, te nivou Medžlisa u cjelini. Programe sa mladima realizira 10 koordinatora-imama delegiranih od vjerskoprosvjetne službe. Oni su ujedno i članovi Tima koordinatora Mreže mladih Muftijstva sarajevskog koji kreira jedinstveni plan rada za čitav Muftiluk. Svaki općinski koordinator ima, pak, svoj tim omladinaca, predstavnika džemata, sa kojima planiraju i realiziraju sve aktivnosti. Na taj način se mladi i aktivno uključuju u svakodnevni rad Islamske zajednice, jer oni ne žele biti statistika i broj, nego aktivni sudionici svih procesa u društvu. Svojom snagom i entuzijazmom svakako mogu uraditi mnogo.

Od mnogobrojnih aktivnosti koje su preduzete možemo istaknuti nekoliko. Između ostalih tu su: Tri modula radionica realiziranih od februara do maja, te praktične aktivnosti koje su podrazumijevale prezentaciju kur’anskih poruka koje mlade posebno inspiriraju, humanitarne aktivnosti i ekološke akcije. Posebno se izdvajaju aktivnosti pod nazivom „Mi volimo Igman – Igman voli nas“, koja obuhvata čišćenje okolice Igmanske džamije, a koju je realizirala Mreže mladih Ilidža. Tu je i akcija „Obrok za sve“ , koju je Mreža mladih realizirla sa HU Pomozi.ba prilikom koje je podijeljeno 100 obroka, te druženja sa štićenicima centra za djecu sa Down sindromom „Budi mi drug“ , a koju je realizirala Mreže mladih Ilijaš.

Pored ramazanskih aktivnosti omladine vezanih za iftare i dječije mukabele tu su još i aktivnosti vezane za akcije čišćenja i zagrađivanja mezarja u Foči kao zajednička akcija Mreža Vogošća, te Centra i N. Grad, zatim mjesečne tribine u Hadžićima, N. Gradu i Ilijašu, kao i briga za vršnjake u potrebi kao jedan od rezultat hum. Akcije u Hadžićima i td. I, kao posebno bitne redovne aktivnosti treba istaknuti rad Omladinskog centra Hrasno, Ramazanske večeri u Kolobara hanu, bajramski koncert Bajram dođe mirišu avlije, Organiziran džematski rad u studentskim domovima, rad sa osobama sa oštećenim sluhom i td.

Ženski aktivizam i programski sadržaji

Nakon što je Adna Zulić imenovana kao koordinatorica za ženski aktivizam i društvenu brigu ovaj segment rada mnogo je kvalitetniji i sa više programskih sadržaja. Među aktivnostima koje se odvijaju na tom planu izdvajamo:

Posjete majkama sa djecom u bolnici: Obavljeno je nekoliko posjeta majkama na Odjelu dječije fizijatrije Klinike Jezero, posjeta i darivanje osam rođenih beba za 12 rebiu-l- evvel(12.12.2016.) i jedna posjeta i darivanje prvorođenoj bebi u Novoj hidžretskoj godini, a na Odjelu ginekologije i akušerstva Klinike Jezero u suradnji s koordinatoricom pri Muftijstvu sarajevskom mr. Sabrijom Mehmedović;

Bajramske posjete: U saradnji sa koordinatoricom za ženski aktivizam pri Muftijstvu sarajevskom obavljene su dvije bajramske posjete: Aiši Joldaš i Šefiki Jamakosmanović;

Redovno održavanje sastanaka aktiva muallima i obilasci džemata, gdje je toku godine organizovano sedam sastanaka žena aktivnih u džematu i društvu.

Mevludi: organizovan je ženski mevlud u džamiji Hrasno, te u toku godine u džematima: Carina/ Vratnik, Blagovac, Hladivode/ Faletići, Grbavica II, Lubina/Vratnik i dr;

Saradnja sa udruženjem ‘Sigurno dojenje’: U prostorijama OC Hrasno održana je radionica o pripremi za porod i dojenje. Predavanje je držala Adisa Hotić, babica i viša medicinska sestra-tehničar, IBCLC savjetnica za dojenje i laktaciju;

Saradnja sa NVO: U prostorijama Medžlisa organizovan je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija i udruženja koji se bave edukacijom i afirmacijom žene u društvu, ili imaju ogranak koji se bavi tom tematikom. Sastanku su, osim predstavnica Muftijstva sarajevskog i Rijaseta IZ u BiH, prisustvovale i predstavnice 11 udruženja/ organizacija: Akos/Svitanje, Bejan, ŽEO Kevvser, Bistri izvor, Udruženje majki Brižne ruke, Trag dobra, CEI Nahla, EKC Tesnim, USFIN, MFS-EMMAUS i MDD ‘Merhamet’ HO;

Učešće na manifestaciji ‘’Selam, ya Resulallah’’: U sklopu manifestacije muallime su bile angažovane na učenju pet mevluda za žene, a u Bošnjačkom institutu-Fondacija Adil Zulfikarpašić organizovan je okrugli sto ‘’Značaj ženskih mevluda u očuvanju islamske tradicije u BiH’’, te je organizovana večer sa pjesnikinjama Fikretom Karić i Eminom Mujanović.

Društvena briga o ugroženim i bolesnim

Određene aktivnosti koje su urađene u okviru rada i djelovanja sektora „ženskog aktivizma“ ujedno su i aktivnosti socijalnog karaktera. Na planu društvene brige aktivnosti se ogledaju u slijedećem:

Podjele paketa: U toku četiri mjeseca (april, maj, juni i juli) podijeljeno je 200 prehrambenih paketa. Uz pomenute pakete podijeljeno je još 100 prehrambenih paketa koje je obezbijedila organizacija MFS EMMAUS – Doboj;

Kućne posjete: Obavljeno je 17 kućnih posjeta socijalno ugroženima, starijim i bolesnim ljudima i šehidskim porodicama. U toku posjeta dostavljani su prehrambeni paketi, novčana hedija i pružana moralna podrška. Pored pomenutih, obavljene su i tri posjete ženama smještenim u bolnici zbog bolesti ili povrede. Obavljene su i tri posjete gospođi Hajriji, vakifi stana u Ulici Marka Marulića, 21;

Posjete džematima u RS: Obavljene su tri posjete džematlijama povratnicima u RS, u Općini Trnovo, selo Bašci;

Podjela kurbanskog mesa: Obavljena je podjela 60 kg kurbanskog mesa za 12 porodica. Meso je obezbijedilo Udruženje za solidarnost i kulturu ‘Trabzon i Čajkara’;

Akcije pomoći kolegicama muallimama: Organizovane su dvije akcije prikupljanja novčane pomoći za kolegice slabog imovinskog stanja ili kao podrška pri liječenju;

Kontakt sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo: Redovno su održavani kontakti sa predsjednikom Udruženja slijepih, gosp.Zuko Fikretom, radi prezentacije aktuelnosti u radu Medžlisa, te organizovanju druženja članova udruženja i predstavnika Medžlisa;

Iftari: Organizovani su iftari za: korisnike Gerontološkog centra u Nedžarićima, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, omladinski iftar i iftar za žene aktivne u društvu i džematu.

Preuzeto sa www.preporod.com