O Medžlisu

Po Ustavu Islamske zajednice, Medžlis je organizaciona jedinica sa najmanje sedam džemata. Na području gotovo svake općine postoji organiziran Medžlis. Izuzetak od tog pravila je Sarajevski Medžlis. U toku svog postojanja bio je različito prostorno organiziran. Nekad je zauzimao veći a nekad manji prostor. Trenutno obuhvata područje sarajevskog kantona sa malim odstupanjem. Dakle, u sastavu sarajevskog Medžlisa su sljedeće općine: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i džemat Hrenovica općina Pale –Prača. Na osnovu ovih podataka može se kazati da je Medžlis IZ-e Sarajevo najveći i najbrojniji Medžlis u Bosni i Hercegovini. Na ovom Medžlisu trenutno radi 89 stalno uposlenih imama. Ovaj Medžlis odnedavno je osnovao i preduzeće «Jedileri» za pokopne djelatnosti.

Na području Medžlisa provedena je potpuna centralizacija i članarina je jedinstvena. Iznos članarine za 2015. godinu je 50,00KM i plaća se za cijelu porodicu, odnosno djecu dok ne počnu raditi i sami zarađivati.
Zbog veličine ovog Medžlisa izvršni odbor čine 15 ljudi sa glavnim imamom po funkciji. Na čelu izvršnog odbora je predsjednik Medžlisa Jusuf Zahiragić.
Prostorije Medžlisa su smještene u dvije zgrade. Administrativni dio sa pokopnim društvom Jedileri smješten je u zgradi pored turbeta Sedam braće, a vjersko prosvjetna služba je u ulici Kračule pod Kovačima.

Zbog veličine Medžlisa i aktivnosti koje se provode pored glavnog imama, dr. Ferid-ef. Dautovića, postoji zamjenik glavnog imama Malik-ef. Šljivo i pomoćnik Elvedin-ef. Klisura.

Kvalifikaciona struktura imama u stalnom radnom odnosu izgleda ovako: VSS 58; VŠS 6; SSS 24; NSS 1, odnosno ukupno 89. Među zaposlenicima vjersko-prosvjetne službe su 1 doktor i 5 magistara islamskih nauka, te 10 hafiza Kur'ana. Osim stalno zaposlenih imama, hatiba i muallima, angažovan je veći broj honorarnih imama, kao i veći broj muezzina i bula koje povremeno obavljaju vjerske obrede.

Na području MIZ-a Sarajevo porušeno je mnogo džamija, kao i u samoj BiH-a. Porušene džamije kao i nove, koje se do agresije nisu mogle praviti u urbanim sredinama, danas ih iznova gradimo i popravljamo.
Izgradnja novih džamija finansira se uglavnom iz vlastitih sredstava ili uz pomoć naše braće iz islamskog svijeta.