Struktura

Upravljačku strukturu Medžlisa islamske zajednice Sarajevo čine:

– Skupština Medžlisa
– Izvršni odbor

Skupštinu Medžlisa sačinjava 311 zastupnik iz svih džemata.
Izvršni odbor ima 15 članova, od čega je 14 izabrano na izborima 2014. godine na mandatni period od 4 godine, glavni imam je član Izvršnog odbora po položaju.

Članovi Izvršnog odbora su:

 1. JUSUF ZAHIRAGIĆ, predsjednik izvršnog odbora;
 2. MINA PLEH, članica;
 3. ABDULGAFAR ef. JUKIĆ, član;
 4. MUSTAFA ČENGIĆ, član;
 5. NURKO ČAUŠEVIĆ, član;
 6. BEGO SELIMOVIĆ, član;
 7. FATIMA MAKIĆ, članica;
 8. ENES HAJDAREVIĆ, član;
 9. SAMIRA ŠLJIVO, članica;
 10. OSMAN MULAOMEROVIĆ, član;
 11. ESAD KARAHMET, član;
 12. MUHAMED ef. VELIĆ, član;
 13. MUHAMED ef. MEMIĆ, član;
 14. ELMEDIN ef. HODŽIĆ, član;
 15. FERID ef. DAUTOVIĆ, član po položaju – gl. imam MIZ-e Sarajevo.

Operativno-funkcionalne poslove obavljaju stručne službe:

– Administrativno-pravna
– Finansijska
– Vjersko-prosvjetna

U Administrativno-pravnoj službi angažovano je 9 uposlenika i to:

1. KARAHMET ESAD, sekretar
2. CERIĆ OMER, stručni saradnik za imovinsko-pravne i poslove nekretnina
3. ALIJEVIĆ ESED, stručni saradnik za geodetske i poslove građenja
4. MUMINOVIĆ IRMA, stručni saradnik za administrativno-pravne poslove
5. OMERDIĆ LEJLA, referent za administrativno-pravne poslove
6. KEČO ZADA, na poslovima održavanja čistoće
7. HODŽIĆ FEHIM, građevinski radnik
8. MOČEVIĆ ADEM, radnik na obezbjeđenju
9. CRNOMEROVIĆ MUNIR, radnik na obezbjeđenju

U Finansijskoj službi je angažovano 8 uposlenika i to:

1. SUĆESKA ISMETA, šef računovodstva
2. ŠEHIĆ-MALJIĆ ELMA, ekonomista
3. KAPIDŽIJA-LJEVO EMINA, referent za naplatu članarine-ukopne djelatnosti
4. SELIMOVIĆ-ĆATO ELMEDINA, likvidator
5. KLINO AMELA, blagajnik
6. PECIKOZA RASEMA, referent za naplatu članarine
7. MILIŠIĆ ISMET, referent za naplatu vjerskih usluga
8. ZVEKIĆ ASIM, referent za odnose sa inkasantima

Vjersko-prosvjetna služba:

1. DAUTOVIĆ FERID-ef., doktor islamskih nauka, glavni imam Medžlisa
2. ŠLJIVO MALIK-ef., zamjenik glavnog imama
3. KLISURA ELVEDIN-ef., pomoćnik glavnog imama