Tema: Dan Armije RBiH

Gost: Nezim Halilović Muderris

16.04.2018. godine Velika sala općine Novi Grad u 20 sati

Moderator: Mehidin ef. Bešlić