Petak, Oktobar 19, 2018

Zašto članarina u Islamskoj zajednici?

Organiziran i dobro uređen sistem rada garant je opstojanja vjerskog i kulturnog identiteta svake zajednice. Članarinom i članstvom u IZ-i uspostavlja se, uzdržava, jača i razvija institucionalna svijest, zrelost i solidarnost među muslimanima.

Društvena odgovornost

Članarina Islamskoj zajednici upravo je jedno takvo davanje – ulaganje u život, a ne u smrt. Mujezin što u prvi akšam i rano jutro svjedoči jednoću Stvoritelja, djeca što se u maglovita jutra vikenda vraćaju sa mektepske pouke, djedovi i nane u džamijskom haremu svi su oni dio života, a ne smrti, islamskog života u Bosni i Hercegovini, koji je opstao zahvaljujući davanju onih koji su bili hrabri tome što su imali povjerenja u svoju Zajednicu.

Kako ću postati član IZ-e?

Članstvo u Islamskoj zajednici je dobrovoljno i porodično. Za učlanjenje u Islamsku zajednicu ne plaća se nikakva pristupnina niti taksa. Članom Islamske zajednice postaje se od momenta kada uplatite prvu članarinu za godinu u kojoj ste se evidentirali kao član. Članarina se može plaćati u džamiji, kod džematskog inkasanta ili na šalteru Medžlisa IZ-e, ulica Bistrik do br. 8 (kod džamije/turbeta Sedam braće).
Članarina se u pravilu plaća godišnje, a može se plaćati polugodišnje i kvartalno.
Ukoliko je osoba bila član i plaćala članarinu na području nekog drugog medžlisa, a želi nastaviti plaćati članarinu u Medžlisu IZ-e Sarajevo, dovoljno je da donese određenu dokumentaciju o članstvo iz prethodnog džemata-  medžlisa da bi joj se uvezala članarina i da bi imala status stalnog člana.
Osobe koje su napravile prekid u plaćanju članarine mogu izmiriti dugovanja po važećem pravilniku o članarini na području MIZ-e Sarajevo,
Članovi IZ-e imaju posebna prava kao i beneficije koje proizilaze iz članstva. Član sa samo jednom godinom članstva ima popust na vjerske usluge, taj popust se povećava s godinama članstva.
Članstvo u Islamskoj zajednici ne podrazumijeva i članstvo u pokopnim društvima.

Šta dobijam članstvom u IZ-i?

Redovnim plaćanjem članarine Islamske zajednice omogućavate: normalno funkcionisanje Islamske zajednice i džemata kojem pripadate, omogućavate rad mekteba, poučavanje našoj Vjeri Islamu, te islamski odgoj i obrazovanje, normalno funkcionisanje džamija (da džamija ima imama, mujezina, da se nesmetano obavljaju svi obredi vezani za džamiju, korištenje ustanova Islamske zajednice u izvršavanju islamskih dužnosti u zajedničkim aktivnostima u džematu, biranje organa IZ-e, mogućnost da budete birani, obraćanje organima IZ-e radi zaštite vjerskih prava i obavljanja redovnih vjerskih usluga dženaza, tevhida, mevluda, akike itd.), korištenje imovine Islamske zajednice u okvirima odgovarajućih propisa.

Iznos članarine

Članarina IZ-e za 2017. godinu iznosi 50,00KM.