Petak, Oktobar 19, 2018

Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu – Ahiretu.

Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta.

Za člana Islamske zajednice po isteku jedne godine članstva osnovna vjerska usluga iznosi 560,00KM.
Nakon isteka jedne godine članstva cijena za svaku narednu godinu neprekidnog članstva se umanjuje za 50% visine godišnje članarine.
Nakon 25 godina neprekidnog članstva u Islamskoj zajednici osnovna vjerska usluga se ne plaća.
Vjerske usluge za djecu do jedne godine umanjene su za 50%

Za nečlana IZ osnovna vjerska usluga iznosi 800,00KM, neobavezna usluga (tevhid) iznosi 120,00KM
(za pružanje ove usluge bit će angažovana 2 imama i 3 gasala/gasalke)
Porodica ima pravo tražiti da se za vjersku uslugu dženaze angažuje 1 imam, i u tom slučaju cijena osnovne vjerske usluge se umanjuje za 60,00KM.
Vjerske usluge za djecu do jedne godine umanjene su za 50%