Petak, Oktobar 19, 2018

Tevhidi i mevludi

Naknada za učenje tevhida i mevluda za nečlana iznosi 120,00KM, a za člana 60,00KM. (za ovu uslugu angažuju se 2 bule ili 2 imama po želji stranke)
Stranka ima pravo tražiti i više bula, odnosno imama stim da će za svako sljedeće angažovano lice nečlan platiti 60,00KM, a član 50,00KM.

Prisustvo imama prilikom akike i sunneta

Sunnet koji se praktikuje po rođenju djeteta jeste akika . U našem (hanefijskom) mezhebu, akika je mubah, tj. samo dozvoljena, jer je propisivanjem kurbana svaka druga žrtva derogirana.

Jos jedan od sunneta i obaveza roditelja prema muškoj djeci jeste sunećenje (obrezivanje). Sunećenje je praksa Poslanika Muhammeda a.s. , a prenosi se da je prvi koji je praktikovao sunećenje bio Ibrahim a.s.