Subota, Juni 23, 2018

Brak u islamu je istovremeno vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobroinih Allahovih ajeta – znamenja i dokaza ljudima. Da je brak vjerska obaveza za bračni život sposobnim i imućnim muslimanima potvrđuju Kur'an i Hadis.

Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite mladiće i djevojke svoje (makar bili robovi i ropkinje), ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (Kur'an, En-Nur, 32).

Naknada za šerijatsko vjenčanje iznosi 30,00KM ukoliko se obavlja  u mjestu koje je za to odredio Medžlis, dok se vjenčanje u posebnim mjestima (restorani, hoteli, privatne kuće) naplaćuju 100,00KM.