Petak, Oktobar 19, 2018

Za zakazivanje šerijatskog vjenčanja potrebno je:

-Prijava od općinskog organa da je vjenčanje zakazano u općini,
-Popunjeni formular Medžlisa sa podacima o mladencima, preuzeti ovdje,
-Vjenčanje se može prijaviti svaki radni dan u vremenu od 10 do 14 sati u sjedištu Medžlisa u ulici KRAČULE 23, mapa ulice ovdje
-Vjenčanja radnim danom(od 14-16 sati) se vrše u HADŽIJSKOJ DŽAMIJI(kod Inat kuće).
 Taksa za vjenčanje u hadžijskoj džamiji je 30,00 KM
-Vjenčanja SUBOTOM se vrše u HADŽIJSKOJ I ISTIKLAL DŽAMIJI(kod Bazena na Otoci).
 Taksa za vjenčanje u hadžijskoj i istiklal džamiji je 30,00 KM
-VJENČANJE SE MOŽE ZAKAZATI I U DRUGIM DŽAMIJA(izuzev Begove i Fahdove džamije) po želji mladenaca.
 Taksa za takva vjenčanja je 100,00 KM.
-Taksa prema gore navedenim džamijama se uplačuje odmah u Medžlisu kada se prijavljuje vjenčanje i dogovara termin.
-Vrijeme vjenčanja se zakazuje u skladu sa terminom vjenčanja koji je za mladence određen u općini

Protokol i detaljnije o vjenčanju možete vidjeti OVDJE.

Brak u islamu je istovremeno vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobroinih Allahovih ajeta – znamenja i dokaza ljudima. Da je brak vjerska obaveza za bračni život sposobnim i imućnim muslimanima potvrđuju Kur'an i Hadis.

Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite mladiće i djevojke svoje (makar bili robovi i ropkinje), ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (Kur'an, En-Nur, 32).